--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
GÜNCEL İÇHASTALIKLARI DERGİSİ

İç Hastalıkları ile ilgili derleme yazıların bulunduğu Güncel İç Hastalıkları Dergisi,her biri kendi alanında seçkin meslektaşlarımızın akademik çalışmalarıyla hazırlananmaktadır.  Bu dergiyle hedeflenen amaç, hastalıkların en son akademik yayınlar ve klavuzlar eşliğinde yeniden ele alınması ile aktüel bilgilerin pratiğimize yansıtılmasına katkı sağlamaktır.

Yayınımızın İç Hastalıkları uzman ve asistan doktorlarına, Kardiyoloji uzman ve asistan doktorlarına, İç Hastalıkları yan dal uzmanlarına, Aile Hekimi uzmanlarına ve birinci basamak doktorlarına yararlı olmasını ümit ediyoruz.
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------